#GESTIÓ CULTURAL 
#TALENT  #VIABILIDAT

#TERRITORI

THINK UP CULTURE!

13 Edicions desde el 2016

Celebrades a Mallorca, Menorca, Eivissa, l’Argentina, Turquia i Barcelona

120 projectes mentorizados, 25 d’àmbit internacional

90 trobades bilaterals entre gestors de projectes i programadors i inversors

120 ponents i 20 mentors experts

2200 assistents a les jornades professionals