#SHOOTING IN SPAIN 
#SPAIN FILM & ARTS 
#SPAIN BEST LOCATION

SPAIN FILM COMMISSION

Estrategia y gestió de la comunicació desde 2018

Rodar a Espanya” és un pla de generació i difusió de continguts de Spain Film Commission que PowerHouse Hub ve desenvolupant des de 2018. Desenvolupem una bateria de continguts en múltiples formats que donen a conèixer l’activitat de la SPF (de la indústria espanyola de l’audiovisual) per a atreure rodatges i produccions al país.